b_568_0_16777215_00_images_betimmeringen_B-E-onderhoud.jpg

In de afgelopen jaren hebben wij talloze herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan ramen, deuren, kozijnen en gootbetimmeringen, met name in de binnenstad van Kampen.

Timmer- en aannemingsbedrijf Van der Schee werkt uitsluitend volgens de hoge normen die gesteld worden door de Monumentenwacht en het Nationaal Restauratie Centrum. Daarmee krijgt u gegarandeerd kwaliteitswerk, op een ambachtelijke wijze uitgevoerd. Goed onderhoudswerk is van groot belang om uw pand vitaal te houden en het monument zijn karakteristieke uitstraling te laten behouden. Het is om die reden van belang een juiste inschatting te kunnen maken van de staat van het houtwerk.
Dikwijls wordt er door klanten te snel aangenomen dat een kozijn of deur niet meer te redden is, maar vaak blijkt na onze inspectie dat er nog herstel mogelijk is. Door onze uitgebreide materialenkennis en ervaring met houtherstel kunnen wij u van goede raad voorzien en desgewenst de benodigde werkzaamheden uit voeren.